Pelaburan Emas Bank Rakyat

Pelaburan emas di Bank Rakyat adalah bercirikan Ar-Rahnu atau pajak gadai Islam. Prinsip urusniaga ar-rahnu ialah pinjaman tanpa unsur riba. Konsep ar-rahnu seperti yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat adalah bersifat serampang dua mata iaitu sebagai kemudahan pinjaman serta merupakan satu teknik manipulasi emas bagi pelabur yang pakar dalam selok belok pelaburan emas.

Ar-rahnu mendapatkan keuntungan berdasarkan upah simpanan emas sepanjang tempoh gadaian yang lazimnya sehingga 6 bulan. Sistem Ar-rahnu Bank Rakyat menyediakan kemudahan gadaian bagi tujuan pinjaman dengan margin sehingga 70% daripada nilai barangan gadaian (nilai marhun) yang tertakluk kepada harga emas semasa.

Bank Rakyat menerima gadaian emas perhiasan jenis 18K hingga 24K. Kadar upah simpan barang kemas yang digadai kepada Bank Rakyat pula adalah bergantung kepada nilai jumlah pinjaman serta kadar upah simpan bagi setiap RM100 atas nilai marhun sebulan.

Julat kadar upah simpan adalah antara RM0.65 hingga RM0.75. Bagi emas perhiasan yang tidak ditebus selepas tamat tempoh gadaian, maka Bank Rakyat akan mengeluarkan notis kepada pemilik asal emas berkenaan untuk melelong emas tersebut kepada orang ramai.

Investing and Finance - Recommended Websites

Here are some related websites where you can find more great information.

  • Sistem Perakaunan DKS Sistem perakaunan berasaskan Ms Excel Mudah dan praktikal untuk membuat akaun perniagaan Sistem perakaunan yang berasaskan debit dan kredit catatan...
  • Pelaburan Silver Fizikal di Malaysia Panduan Pelaburan Silver dan Kajian Kes Teknik Tukar Ganda Terbukti boleh menambahkan stok silver dengan harga MURAH Diskaun
  • MalaysiaTrustee.com & MalaysiaWills.com MalaysiaTrustee com MalaysiaWills com
  • No.1 Malaysia Silver Investment Guide Most of the silver related information from the internet are NOT going to help you to be a successful silver...
  • KCLau.com Referral Malaysia top personal finance site

Keyword Here - Comments

Dapatkan EBook Sekarang!

 ebook

Masukkan nama dan alamat emel anda untuk mendapatkan Ebook Percuma

"8 Kesilapan Dalam Pelaburan Emas"